Vui lòng nhập mã số thuế công ty của bạn để tiếp tục

Free
Đang sử dụng
Số lượng chứng từ được chuyển tiền trực tuyến tối đa: 1.000 chứng từ
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
Miễn phí thường niên

Chọn một gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn

Starter
6.000.000
VNĐ/Năm
Số lượng chứng từ chuyển tiền trực tuyến được sử dụng tối đa: 2.000 chứng từ
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
Standard
11.000.000
VNĐ/Năm
Số lượng chứng từ chuyển tiền trực tuyến được sử dụng tối đa: 3.000 chứng từ
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
Khuyên dùng
Professional
15.000.000
VNĐ/Năm
Số lượng chứng từ chuyển tiền trực tuyến được sử dụng tối đa: 4.000 chứng từ
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
Enterprise
18.000.000
VNĐ/Năm
Số lượng chứng từ chuyển tiền trực tuyến được sử dụng tối đa: 5.000 chứng từ
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
Enterprise Plus
Liên hệ
Không giới hạn số lượng chứng từ chuyển tiền trực tuyến
Miễn phí tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch
Tự động hạch toán thu tiền gửi
Tự động đối soát số tiền gửi và sổ phụ ngân hàng
1
Thông tin đối tượng sử dụng
2
Thông tin cấp hoá đơn tài chính
3
Thông tin thanh toán
Thông tin đối tượng sử dụng
Thông tin đơn vị
Những trường đánh dấu * là bắt buộc
Nhập tên đường, phố...
Nhập tên căn hộ, tòa nhà...
Thông tin lãnh đạo doanh nghiệp (Tổng giám đốc/Giám đốc)
Người đại diện mua hàng
Là lãnh đạo doanh nghiệp
Email nhận thông tin đơn hàng
Mã nhân viên
Dành riêng cho nhân viên JETPAY (không bắt buộc)
1
Thông tin đối tượng sử dụng
2
Thông tin cấp hoá đơn tài chính
3
Thông tin thanh toán
Thông tin đối tượng sử dụng
Chỉnh sửa
Thông tin cấp hóa đơn tài chính
Thông tin cấp hóa đơn tài chính giống thông tin đối tượng sử dụng
Thông tin đơn vị
Người nhận hóa đơn
Mã nhân viên
Dành riêng cho nhân viên JETPAY (không bắt buộc)
1
Thông tin đối tượng sử dụng
2
Thông tin cấp hoá đơn tài chính
3
Thông tin thanh toán
Thông tin đối tượng sử dụng
Chỉnh sửa
Thông tin cấp hóa đơn tài chính
Chỉnh sửa
Thông tin thanh toán
Chọn hình thức thanh toán
Tải mã QR

Mã nhân viên
Dành riêng cho nhân viên JETPAY (không bắt buộc)